Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΧΑ 2013

ΝΕΟΤΕΡΑ: Έκτακτα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν την περίοδο του Πάσχα από τα πλοία για την κάλυψη της αυξημένης κίνησης. Συγκεκριμένα:

Τα ανανεωμένα δρομολόγια αναφέρονται με έντονα γράμματα.


EKATERINI P.

Μ. Τρίτη 30/4/2013

Ραφήνα (07:05), Άνδρος (09:00-09:15), Τήνος (10:45-11:00), Μύκονος (11:30-12:15), Τήνος (12:45-13:00), Άνδρος (14:30-15:00), Ραφήνα (16:55-18:00), Άνδρος (19:55-20:10), Τήνος (21:40-21:55), Μύκονος (22:25-23:00), Ραφήνα (02:45 επ.)

Μ. Τετάρτη 1/5/2013

Ραφήνα (23:00), Άνδρος (01:00-01:10 επ.), Τήνος (02:40-02:50 επ.), Μύκονος (03:25 επ.)

Μ. Πέμπτη 2/5/2013

Μύκονος (07:35), Τήνος (08:05-08:20), Άνδρος (10:00-10:15), Ραφήνα (12:10-17:00),  Άνδρος (18:55-19:10), Τήνος (20:40-20:55), Μύκονος (21:25-22:00), Ραφήνα (01:45 επ.)

Μ. Παρασκευή 3/5/2013

Ραφήνα (07:00), Άνδρος (08:55-09:10), Τήνος (10:45-11:00), Μύκονος (11:30-12:15), Τήνος (12:45-13:00), Άνδρος (14:30-15:00), Ραφήνα (16:55)

Μ. Σάββατο 4/5/2013

Ραφήνα (07:05), Άνδρος (09:00-09:15), Τήνος (10:45-11:00), Μύκονος (11:30-11:45), Τήνος (12:15)

Δευτέρα 6/5/2013

Τήνος (13:45), Μύκονος (14:15-15:00), Τήνος (15:30-16:00), Άνδρος (17:30-18:00), Ραφήνα (19:55-20:45), Τήνος (23:55-23:59), Μύκονος (00:30 επ.)

Τρίτη 7/5/2013

Μύκονος (12:15), Τήνος (12:45-13:00), Ραφήνα (16:20-17:30), Άνδρος (19:30-20:00), Ραφήνα (21:55)


PENELOPE A.

Μ. Πέμπτη 2/5/2013

Ραφήνα (07:30), Άνδρος (09:25-09:40),Τήνος (11:15-11:25), Μύκονος (12:05-13:15), Τήνος (13:50-14:10), Άνδρος (15:45-16:05), Ραφήνα (18:00-19:00), Άνδρος (20:55-21:15), Τήνος (22:50-23:00), Ραφήνα (02:30 επ.)

Δευτέρα 6/5/2013

Ραφήνα (07:30), Άνδρος (09:25-09:40),Τήνος (11:15-11:25), Μύκονος (12:05-13:15), Τήνος (13:50-14:10), Άνδρος (15:45-16:05), Ραφήνα (18:00-19:00), Άνδρος (20:55-21:15), Ραφήνα (23:10-23:30), Μύκονος (03:30 επ.)

Τρίτη 7/5/2013

Μύκονος (07:30), Τήνος (08:10-08:25), Άνδρος (10:00-10:10), Ραφήνα (12:05-12:30), Τήνος (16:00-16:45), Άνδρος (18:25-18:45), Ραφήνα (20:40)

Τετάρτη 8/5/2013

Ραφήνα (07:30), Άνδρος (09:25-09:40),Τήνος (11:15-11:25), Μύκονος (12:05-13:15), Τήνος (13:50-14:10), Άνδρος (15:45-16:05), Ραφήνα (18:00-19:00), Άνδρος (20:55-21:15), Ραφήνα (23:10)


SUPERFERRY II

Μ. Τρίτη 30/4/2013

Ραφήνα (07:50), Άνδρος (09:50-10:00), Τήνος (11:35-11:45), Μύκονος (12:20-12:45), Τήνος (13:20-13:30), Άνδρος (15:05-15:15), Ραφήνα (17:15-18:15), Άνδρος (20:10-20:25), Τήνος (22:00-22:15), Μύκονος (22:45-23:00), Ραφήνα (02:45 επ.)

Μ. Τετάρτη 1/5/2013

Ραφήνα (23:00), Άνδρος (01:00-01:15 επ.), Ραφήνα (03:15 επ.)

Μ. Πέμπτη 2/5/2013

Ραφήνα (07:50), Άνδρος (09:50-10:00), Τήνος (11:35-11:45), Μύκονος (12:20-12:45), Τήνος (13:20-13:30), Άνδρος (15:05-15:15), Ραφήνα (17:15-18:00), Άνδρος (19:55-20:10), Τήνος (21:45-22:00), Μύκονος (22:35-23:00), Ραφήνα (02:45 επ.)

Μ. Παρασκευή 3/5/2013

Ραφήνα (07:50), Άνδρος (09:50-10:00), Τήνος (11:35-11:45), Μύκονος (12:20-13:45), Τήνος (14:20-14:35), Άνδρος (16:10-16:30), Ραφήνα (18:30-19:15), Άνδρος (21:15-21:30), Ραφήνα (23:30)

Μ. Σάββατο 4/5/2013

Ραφήνα (07:50), Άνδρος (09:50-10:00), Τήνος (11:35-11:45), Μύκονος (12:20)

Δευτέρα 6/5/2013

Ραφήνα (07:50), Άνδρος (09:50-10:00), Τήνος (11:35-11:45), Μύκονος (12:20-13:45), Τήνος (14:20-14:35), Άνδρος (16:10-16:30), Ραφήνα (18:30-19:15), Άνδρος (21:15-21:30), Ραφήνα (23:30)

Τρίτη 7/5/2013

Ραφήνα (07:50), Άνδρος (09:50-10:00), Τήνος (11:35-11:45), Μύκονος (12:20-13:45), Τήνος (14:20-14:35), Άνδρος (16:10-16:30), Ραφήνα (18:30-19:15), Άνδρος (21:15-21:30), Ραφήνα (23:30)

Τετάρτη 8/5/2013

Ραφήνα (07:50), Άνδρος (09:50-10:00), Τήνος (11:35-11:45), Μύκονος (12:20-13:45), Τήνος (14:20-14:35), Άνδρος (16:10-16:30), Ραφήνα (18:30-19:15), Άνδρος (21:15-21:30), Ραφήνα (23:30)

THEOLOGOS P.

Μ. Τρίτη 30/4/2013

Μύκονος (07:35), Τήνος (08:05-08:20), Άνδρος (10:00-10:15), Ραφήνα (12:10-17:30), Άνδρος (19:25-19:40), Τήνος (21:15-21:30), Μύκονος (22:00-22:30), Ραφήνα (02:30 επ.)

Μ. Πέμπτη 2/5/2013

Ραφήνα (07:10), Άνδρος (09:10-09:20), Τήνος (10:50-11:00), Μύκονος (11:30-12:00), Ραφήνα (15:30-17:30), Άνδρος (19:25-19:40), Τήνος (21:15-21:30), Μύκονος (22:00-22:30), Ραφήνα (02:30 επ.)

Μ. Παρασκευή 3/5/2013

Ραφήνα (07:10), Άνδρος (09:10-09:20), Τήνος (10:50-11:00), Μύκονος (11:30-12:00), Ραφήνα (15:30-17:30), Άνδρος (19:25-19:40), Τήνος (21:15-21:30), Μύκονος (22:00)

Μ. Σάββατο 4/5/2013

Μύκονος (07:35), Τήνος (08:05-08:20), Άνδρος (10:00-10:15), Ραφήνα (12:15-16:30), Άνδρος (18:25-18:40), Τήνος (20:15-20:30), Μύκονος (21:00)

Δευτέρα 6/5/2013

Μύκονος (12:00), Τήνος (12:30-12:45), Άνδρος (14:15-14:45), Ραφήνα (16:40-17:30), Άνδρος (19:25-20:00), Ραφήνα (21:55)

Τρίτη 7/5/2013

Ραφήνα (07:05), Άνδρος (09:00-09:15), Τήνος (10:45-11:00), Μύκονος (11:30-13:00), Τήνος (13:30-13:45), Άνδρος (15:15-15:45), Ραφήνα (17:40-18:30), Τήνος (21:45-22:00), Μύκονος (22:30)


Ραφήνα - Μαρμάρι


Μ. Πέμπτη 2/5/2013

Από Ραφήνα: 08:30, 12:15, 15:00, 17:00, 18:30, 20:00
Από Μαρμάρι: 07:00, 10:15, 13:15, 15:00, 16:30, 18:20

Μ. Παρασκευή 3/5/2013

Από Ραφήνα: 08:30, 10:00, 12:00, 15:00, 19:00
Από Μαρμάρι: 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 17:30

Μ. Σάββατο 4/5/2013

Από Ραφήνα: 08:30, 11:30 15:00, 18:30
Από Μαρμάρι: 07:00, 09:50, 13:30, 16:30

Κυριακή του Πάσχα 5/5/2013

Από Ραφήνα: 09:00, 20:30
Από Μαρμάρι: 07:30, 19:00

Δευτέρα 6/5/2013

Από Ραφήνα: 11:30, 15:50, 17:50 19:50, 21:50
Από Μαρμάρι: 10:15, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30

Τρίτη 7/5/2013

Από Ραφήνα: 08:30, 12:15, 14:45, 17:50, 19:20, 20:45, 22:15
Από Μαρμάρι: 07:00, 10:15, 13:15, 16:30, 18:00, 19:30 21:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: